Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții înainte de a utiliza acest site. Utilizarea acestui site confirmă faptul că ați acceptat în mod tacit termenii și condițiile afișate mai jos:

Toate paginile site-ului www.esradental.ro sunt proprietatea CMI DR BEGHIM ESRA

Art.1. Condiții de utilizare

Informațiile și materialele utilizate în acest site sunt rezervate de către CMI DR BEGHIM ESRA. Reproducerea oricărui text, imagine, material sau fișier din acest site în alte scopuri decât cele necomerciale fără acordul scris al CMI DR BEGHIM ESRA, este interzisă, toate acestea fiind protejate prin prevederile legii drepturilor de autor.

Datele și informațiile prezentate pe site-ul www.esradental.ro au caracter informativ, CMI DR BEGHIM ESRA rezervându-și dreptul de a modifica sau schimba atât conținutul, cât și structura site-lui în orice moment, fără o notificare în prealabil.

Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate și pot fi schimbate sau modificate oricând la cererea acestora.

Art.2. Prelucrarea informației

Informația va fi prelucrată de către www.esradental.ro în conformitate cu prevederile Legilor nr. 676/2001 și 677/2001, putând fi folosită în scopuri asociate comercializarii serviciilor și produselor companiei, cum ar fi:

2.1. Procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră;

2.2. Oferirea de servicii către dumneavoastră;

2.3. Facturare;

2.4. Solutionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor dumneavoastră;

2.5. Realizarea studiilor de piață și de marketing pentru serviciile CMI DR BEGHIM ESRA.și ale companiilor asociate/parteneri;

2.6. Contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, e-mail, mesaje text sau telefon) în legătură cu oferte de servicii ale CMI DR BEGHIM ESRA. și ale companiilor asociate/parteneri (excepție face cazul în care ne-ați adresat o cerere scrisă prin care solicitați să nu fiți contactați în acest sens);

2.7. Alocarea sau oferirea unor eventuale recompense, reduceri sau beneficii.

Art.3. Dezvăluirea informației

CMI DR BEGHIM ESRA. are dreptul să dezvăluie informațiile către:

3.1. Companiile asociate/parteneri, care pot folosi informația în aceleași scopuri ca și CMI DR BEGHIM ESRA.;

3.2. Agențiilor de urmărire a creditelor care au dreptul de a face schimb de informații despre dumneavoastră cu alte organizații și care pot ține evidența persoanelor care au datorii.

3.3. Organelor abilitate ale statului

Art.4. Drepturile dumneavoastră

4.1. Cu privire la prelucrarea informației, vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi:

a) de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt prelucrate de către societatea noastră;

b) de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastra particulară, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;

c) de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, in numele CMI DR BEGHIM ESRA sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop;

d) de a înainta o plângere, către autoritatea de supraveghere în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;

4.2. Pentru situațiile prevăzute la lit.a), lit.b) și lit.c) ne veți înainta o cerere scrisă, datată și semnată. În cerere veți preciza dacă doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumită adresa (chiar și de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea numai personal.

4.3. CMI DR BEGHIM ESRA vă va comunica masurile adoptate/informațiile solicitate în termen de 20 zile de la data primirii cererii.

Art.5. Legăturile spre alte site-uri

Legăturile spre alte site-uri de pe acest site sunt oferite doar pentru a vă ajuta. Dacă utilizați aceste legături, veți părăsi site-ul www.esradental.ro. CMI DR BEGHIM ESRA. nu a analizat aceste site-uri, nu controlează si nu este responsabil în nici un fel pentru aceste site-uri sau conținutul lor. Utilizarea lor se face pe proprie răspundere.

Art.6. Promoțiile

Toate promotiile sunt supuse disponibilității și inventarului. CMI DR BEGHIM ESRA își rezervă dreptul de a schimba, modifica sau anula promoțiile în orice moment și fără a anunța în prealabil.

 

Art.7. Disclaimer

CMI DR BEGHIM ESRA  nu garantează acuratețea și integritatea materialelor sau serviciilor de pe acest site. CMI DR BEGHIM ESRA ar putea face schimbari în materialele și serviciile din acest site, sau în produsele și preturile descrise, oricând fără un anunț în prealabil.

 

 

Art.8. Notă finală

CMI DR BEGHIM ESRA. poate schimba aceste condiții oricând prin modificarea acestui anunt.

Recomandăm vizitarea acestei pagini periodic, pentru a revedea aceste condiții.

Pentru utilizarea acestui site este necesar să citiți și să acceptați aceste reguli în totalitate. Utilizarea în continuare a acestui site presupune că ați acceptat acești Termeni și Condiții.